Dokument: plik

Cele Projektu,

Przedmiotem projektu jest nabycie, instalacja i wdrożenie dwóch wysokospecjalistycznych urządzeń medycznych do badań diagnostycznych oraz do przeprowadzania zabiegów medycznych z dziedziny okulistyki. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje zakup:

a) 1 szt. ultrasonfografu wraz z oprzyrządowaniem: 1 szt. głowicy liniowej, 1 szt. głowicy typu convex (konweksowej), 1 szt. videopriontera.

b) 1 szt. mikroskopu operacyjnego okulistycznego wraz z oprzyrządowaniem: 1 szt. statywu podłogowego oraz 1 szt. oftalmoskopu operacyjnego.

Ostatecznymi odbiorcami projektu będą pacjenci gabinetów lekarskich korzystający z usług badań diagnostycznych oraz z zabiegów i operacji okulistycznych. Jednocześnie, do odbiorców projektu zaliczyć należy również lekarzy obsługujących ww. urządzenia oraz lekarzy specjalistów, którzy będą korzystać z wyników badań diagnostycznych USG swoich pacjentów, zarówno w gabinetach Wnioskodawcy, jak i w innych poradniach specjalistycznych.

Planowane efekty,

Efektami projektu będą innowacyjne usługi medyczne. W zakresie diagnostyki USG efektem projektu będzie nowa usługa stanowiąca innowację produktową, a polegająca na diagnozie pacjentek, które nie mogą skorzystać z badania mammograficznego z uwagi na pewne przeciwskazania natury medycznej (młody wiek lub ciąża). Innowacyjność tej usługi polega na tym, iż dotychczasowe metody USG nie pozwalały na wykrywanie pewnych schorzeń, mogły być diagnozowane za pomocą metod mających skutki uboczne. Dzięki naszemu projektowi, możliwe będzie zaoferowanie usług diagnozy schorzeń pacjentek zastępując metody RTG o wiele bardziej bezpiecznym USG.

Dodatkowym efektem projektu będzie innowacja procesowa polegająca na skróceniu czasu badania oraz dokładności z uwagi z cechy urządzenia, za pomocą którego badanie będzie wykonywane. Unikalna kombinacja dwóch parametrów urządzenia pozwoli na skrócenie czasu badania i szybkiej interpretacji jego wyników. Niewątpliwie, przeloży się to na ilość obsługiwancy pacjentów w ciągu miesiąca pacjentów i wygeneruje dodatkowe przychody dla firmy.

W zakresie leczenie okulistycznego efektem projektu będzie również skrócenie czasu zabiegów lub operacji, a co za tym idzie, zmniejszenie dyskomfortu pacjentów i pracujących lekarzy. Podniesiona zostanie jakość usługi również ze względu na niespotykaną do tej pory precyzję urządzenia oraz jego cechę, jaką jest używanie jednorazowych soczewek podczas operacji, to przekłada się na zmniejszenie ryzyka przenoszenia infekcji. Poprawie zatem ulegnie bezpieczeństwo pacjentów. W tym zakresie również możemy mówić o innowacji procesowej.

Wartość Projektu,

372 708,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

144 492,00 PLN