Psychiatria

W przypadku złego samopoczucia psychicznego i związanych z nim zaburzeń lub chorób Centrum Specjalistyczne Biomed w Bolesławcu proponuje pacjentom opiekę psychiatry. Psychiatra sprawdza czy problemy psychiczne nie są wynikiem chorób ogólnych i w razie potrzeby kieruje na dodatkowe konsultacje i badania. Jest to szczególnie ważne, jeżeli takie problemy wystąpiły po raz pierwszy. Jeżeli lekarz psychiatra stwierdzi zaburzenia lub chorobę psychiczną, wspólnie z pacjentem ustala dalsze postępowanie na przykład obejmujące leczenie farmakologiczne. Jeżeli jest to konieczne pacjent pozostaje pod stałą opieką psychiatry poprzez odpowiednio dobraną psychoterapię.

Psychiatra oferuje konsultacje, porady i leczenie psychiatryczne. Najczęściej diagnozowane problemy psychiczne, w których otaczamy opieką naszych pacjentów to:

  • zaburzenia nastroju, w tym depresja czy choroba afektywna dwubiegunowa;
  • zaburzenia lękowe, czyli nerwice;
  • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, czyli nerwice natręctw;
  • zaburzenia snu;
  • zaburzenia odżywiania się;
  • nadużywanie leków uspokajająco-nasennych lub alkoholu;
  • zaburzenia psychotyczne, takie jak schizofrenia, zaburzenia urojeniowe i inne;
  • zaburzenia zachowania i nastroju oraz zaburzenia urojeniowe;
  • choroba Alzheimera, otępienie naczyniowe i inne choroby u osób w podeszłym wieku;
  • inne zaburzenia psychiczne i współwystępowanie schorzeń somatycznych.

Jeżeli chodzi o lekarza takiego jak psychiatra Bolesławiec może zaproponować najlepszego specjalistę zajmującego się problemami związanymi z zaburzeniami psychicznymi. Lekarz Wojciech Donotek trafnie interpretuje emocje, a jednocześnie w swojej pracy kieruje się empatią. Bardzo starannie stawia diagnozę oraz indywidualnie dobiera zalecenia i leki.